Hoogsensitief – Natuurgeneeskundigpraktijk Jolanda Kleiss

Hoogsensitiviteit

Leer ermee omgaan

Psychosociale begeleiding met o.a behulp van paarden

Hoogsensitief zijn ervaart iedereen anders. Vaak vormen een teveel aan zowel externe als interne prikkels een probleem vanwege een gevoeliger zenuwstelsel. Dit kan zijn in grote gezelschappen of door de drukte op de werkvloer. Te drukke winkelcentra, extreme temperaturen, geluidsoverlast of een lang dagje uit. Je hebt hierna vaak langer nodig om tot rust te komen.

Hoogsensitieviteit wordt in ons reguliere zorgsysteem nog te weinig erkent. Een gevolg is dat kinderen, jong volwassen en volwassenen een onjuiste diagnose krijgen. Bij kinderen wordt vaak ADHD/autisme/asperger als diagnose vastgesteld, terwijl er dus iets heel anders gaande is. Daarmee ervaart de volwassene of het kind de gevoeligheid als probleem in plaats van kwaliteit of kracht.

 • “Het meest fantastische aan hoogsensitiviteit vind ik de oprechtheid, de intensiteit van het kunnen genieten en er oprecht zijn voor de ander. Dat komt omdat hoogsensitieve personen op een intense manier de wereld om hen heen waarnemen. Dit kan er echter wel voor zorgen dat er sneller stress-en psychisch gerelateerde problematieken ontstaan als iemand nog niet de juiste tools in handen heeft om om te gaan met dit persoonlijkheidskenmerk. Deze doelgroep vraagt om een specifieke benadering in de hulpverlening”

  Jolanda Kleiss

  Natuurgeneeskundig, systeem, orthomoleculair, HSP therapeut

Creatief, bedachtzaam en innovatief

Ongeveer 15 a 20% van de mensheid is hoogsensitief. Hoogsensitiviteit is geen aandoening maar een persoonlijkheid kenmerk. Je bent er mee geboren. Een hoogsensitief persoon beleeft zijn/haar leefomgeving zeer intensief: informatie wordt voortdurend diepgaand verwerkt in de hersenen. Door deze eigenschap van hoogsensitiviteit naar vooral de buitenwereld, worden persoonlijke kwaliteiten zoals creativiteit, sociale betrokkenheid, bedachtzaam, innovatief, intuïtief en empathisch, vaak onbewust te optimaal ingezet. 

Je kunt als hoogsensitief persoon in de huidige maatschappij met een overdaad aan zintuigelijke prikkels, gemakkelijk overprikkelt en overweldigt raken. 

Ondanks jouw motivatie en gedrevenheid zijn specifieke zelfsturingsvaardigheden nodig om eigen koers te kunnen houden. Door de nadruk te leren leggen op het versterken van persoonlijke effectiviteit zullen kansrijke mogelijkheden voor het oprapen liggen. 

Nog niet de juiste tools in handen...

Dit kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten o.a:

 • Rusteloosheid
 • Laag zelfbeeld
 • Angsten
 • Depressie
 • Stemmingswisselingen
 • Rusteloosheid
 • Stress/Burn-out/fibromyalgie
 • Darm, huid en longklachten
 • (Chronisch) vermoeid zijn
 • Onrust in je hoofd, veel piekeren

Omgaan met Hsp

8 sessies van 1,5 uur

Je gaat op  een ervaringsgerichte manier jouw sensitieve kwaliteiten integreren zodat je deze op een positieve manier in kunt zetten in je dagelijkse bestaan. In de natuur samen met het paard  en het inzetten van creatieve therapie vind jij jouw kracht en kwaliteiten. 

Hoe ziet dit traject eruit

Voordat we starten met een traject heb je een intake pakket aangevraagd. Deze intake is belangrijk om een kompleet te beeld van je te krijgen. Dit beeld samen met de hulpvraag zijn de start van elk traject. De intake duurt 1,5 uur en vindt online plaats. Daarna plan jezelf de 8 sessies van 1,5 uur (om de 2 weken) in. Voor de laatste sessie ontvang je een afrondend evolutie formulier en kijken we of er eventueel nog aanvullende sessies ingepland gaan worden. Dit gebeurt altijd in overleg. 

Vrijblijvende kennismaking

Mocht je eerst graag kennis willen komen maken en heb je nog vragen over dit traject, meldt je dan aan voor een
vrijblijvende kennismaking. 

 We werken aan 3 aspecten namelijk :

1.  Lichaamsbewustzijn
2. Emotioneelbewustzijn
3. Mentaalbewustzijn

Sessie 1, 2 en 3 staan in het teken van Hsp psyche educatie, en het herkennen en erkennen van jouw innerlijke belevingen. Vanuit welke overtuigingen en patronen  leef jij. Je leert omgaan met pieker gedachten.
Sessie 4,5 en 6 We gaan een kijkje nemen in jouw familie systeem, daar waar de meeste overtuigingen en patronen vandaan komen. Je wordt je bewust van jouw emoties en wat deze jou te vertellen hebben. Hierbij spelen de  thema’s loyaliteiten en grenzen stellen een grote rol.
Sessie 7 en 8 staan in het teken van transformatie. Je ontwikkeld persoonlijk leiderschap, je leven leven  vanuit jouw natuur. 

Ter aanvulling: Als blijkt dat het stress level te hoog is dan adviseer ik vaak ter aanvulling specifieke supplementen en/of natuurgeneeskundige middelen om dit stress level te verlagen. Deze supplementen staan los van de sessie prijzen.