Hervind de rust in jouw achtbaan vol emoties.

D.m.v. systemisch werken ( een therapie vorm en gaat o.a over jouw systeem van herkomst, over je familie) wordt je je bewust van waar dat je staat in je leven, wie dat je bent en hoe je bent in relatie tot je zelf en de buitenwereld.

Het uitgangspunt van systemisch werken is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen. We worden geboren in een gezin, zijn lid van een vereniging, gaan naar school en werken in een bedrijf. Allemaal systemen met hun eigen kenmerken. In de basis gelden echter drie uitgangspunten, drie natuurwetten, samengevat als:

BOB: Binding, Ordening en Balans.
Binding: iedereen die bij het systeem betrokken is heeft daarin een plek.
Ordening: tussen de leden heerst een bepaalde hiërarchische volgorde.
Balans: er moet balans zijn in geven en nemen.n.

Deze vorm van begeleiden gaat over het weer in balans brengen van BOB . Maar ook de binding , de ordening en de balans in jezelf zowel mentaal, emotioneel, fysiek  en spiritueel.